XXV Niedziela zwykła 19 września 2021 r.

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 19 września 2021 ROKU

1.       Przeżywamy dziś 25 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia przypomina nam prawdę, że drogą do poznania Boga i do świętości jest pokora. Bez pokory nie ma wiary i miłości do Boga i drugiego człowieka  

2.      Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od godziny 1630- 1730

3.      Przypominam rodzicom i dzieciom klas 4, że warunkiem przystąpienia do Odnowienia Przyrzeczeń chrzcielnych na zakończenie 4 klasy jest comiesięczna spowiedź z okazji 1 piątku miesiąca rozpoczynając od miesiąca października. Dzieci otrzymają specjalne kartki gdzie będą zapisywane ich spowiedzi  

4.     Od tej niedzieli będzie można zapisywać dzieci do 1 komunii świętej. Przypominam, że warunkiem dopuszczenia do 1 komunii świętej jest min. systematyczny udział w niedzielnej Mszy świętej

5.      Z okazji uroczystości św. Stanisława Kostki i rozpoczęcia nowego roku szkolnego na Mszy św. o godzinie 1000 pobłogosławimy uczniów klas 1 i poświęcimy im plecaki i przybory szkolne 

6.     Można nabywać kalendarze rolników cena jednego kalendarza 28 złotych  

7.      Zapowiedzi przedślubne Michał Wronka i Natalia Zajączkowska par. tut. zap. 2

8.     W tym tygodniu odeszła do Pana śp. Anna Magdalena Dąbkowska  i śp. Krzysztof Drzazgowski odpoczynek racz jej dać Panie