Uroczystość odpustowa ku czci św. Rocha 22 sierpnia 2021 r.

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 22 sierpnia 2021 ROKU

 

1.       Przeżywamy dziś Uroczystość odpustową ku czci św. Rocha. Skorzystajmy z daru odpustu, jaki jest związany ze świętem patrona naszej parafii.  

2.      Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od godziny 1630- 1730

3.      Dziękuje księdzu Markowi Jaroszowi rektorowi naszego Seminarium Duchownego w Płocku za obecność i wygłoszone do nas słowo z okazji naszego odpustu ku czci św. Rocha

4.     Koło Gospodyń Wiejskich z Ruszkowa wraz z innymi kołami gospodyń organizuje dziś kiermasz ciast. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na cel charytatywny a konkretnie na leczenie i rehabilitację 11 letniej Nikoli Krupińskiej, która urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową, porażeniem wiotkim kończyn dolnych i zespołem Arnolda-Chiarego  

5.      Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych dla dzieci które ukończyły już 4 klasę 28 sierpnia w sobotę. Grupa dzieci ze szkoły w Cieksynie o godzinie 1000 grupa dzieci z pozostałych szkół o godzinie 1130 Próby przed Uroczystością dla dzieci ze szkoły w Cieksynie 23 sierpnia o godzinie 1500 dla pozostałych szkół 25 sierpnia o godzinie 1500

6.      Dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania naszych uroczystości odpustowych.

7.      W tym tygodniu odeszli do Pana, śp. Roman Kraśniewicz wieczny odpoczynek racz mu dać Panie