Dane teleadresowe

Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Rocha w Cieksynie

ul. Piłsudskiego 10

05-192 Cieksyn

 

Kancelaria Parafialna czynna codziennie po Mszy Świętej

 

W razie konieczności proszę dzwonić

na nr. służbowy do Ks. Proboszcza 798 233 527

e-mail: parafia-cieksyn@wp.pl

Uwaga: Z racji obowiązującego prawa (ochrona danych osobowych) informacji dotyczących konkretnych osób udziela się jedynie osobiście. Bez przedstawienia właściwego pełnomocnictwa – potwierdzonego notarialnie – nie uzyskuje ich również nawet najbliższy członek rodziny.

 

Parafia w strukturach Kościoła:
– archidiecezja: warszawska
– diecezja: płocka
– dekanat: nasielski

 

Uwaga:

Adres mailowy parafii nie służy do przesyłania jakichkolwiek informacji handlowych oraz treści o charakterze marketingowym, reklamowym lub promocyjnym. Przesyłanie maili o takim charakterze traktowane będzie jako złamanie prawa zdefiniowanego w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) i może spowodować podjęcie działań prawnych.

Celom – jak powyżej nie służy także numer telefonu parafii, gdyż prawem zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego, co zapisane jest w treści Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

Za zrozumienie dziękujemy!